U bent hier: Home / Meer over Mythen van het atelier

Meer over Mythen van het atelier

In 2002 startte op het RKD een onderzoek naar negentiende-eeuwse ateliers en schilderpraktijk in Nederland. In de afgelopen jaren zijn egodocumenten, brieven, reisverslagen, memoires van kunstenaars, tijdschriftartikelen, schilderijen, tekeningen en foto’s uit eigen en andere collecties bijeen gebracht en bestudeerd. Het bronnenmateriaal werd vastgelegd in een database, die de naam RKDstudio kreeg, het beeldmateriaal werd ontsloten via RKDimages. Hierdoor werd het mogelijk om op allerlei manieren in de verzamelde informatie te zoeken en gegevens met elkaar te combineren.

Ary Johannes Lamme, Ary Scheffer's grote atelier op de Rue Chaptal 16 te Parijs, 1851,collectie Dordrechts Museum

Al spoedig werd besloten om de werkzaamheden niet te beperken tot het toegankelijk maken van de bronnen, maar tevens de resultaten op coherente wijze naar buiten te brengen in de vorm van een publicatie getiteld: Mythen van het atelier. Werkplaats en atelierpraktijk van de negentiende-eeuwse Nederlandse kunstenaar. Teylers Museum werd in 2007 bereid gevonden om een tentoonstelling over dit onderwerp te organiseren. In Haarlem is deze tentoonstelling van 18 september 2010 t/m 9 januari 2011 te zien. In februari 2011 reist de tentoonstelling door naar Museum Het Valkhof in Nijmegen.

Zonder financiĆ«le bijdragen van derden was dit project niet tot stand gekomen. Met dankbaarheid memoreren wij de steun van de volgende fondsen: de Stichting Pieter Haverkorn van Rijsewijk, SNS Reaalfonds, het Prins Bernhard Cultuurfonds (met in het bijzonder het door Jan Piet Filedt Kok opgerichte Atelierpraktijken Fonds), het dr Hendrik Muller’s Vaderlandsch Fonds, Stichting
Gifted Art, Stichting M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting, J.C. Ruigrok Stichting, Bank Giro Loterij en het De Gijselaar-Hintzenfonds.
 

 

 

logo Teylers museum

logo d'Jonge hond

Logo museum het valkhof nijmegen

logo rkd rechts

 
Print pagina http://www.mythenvanhetatelier.nl/meer-over-Mythen-van-het-atelier/meer-over-mythen-van-het-atelier