U bent hier: Home / Activiteiten / Symposium Hiding Making - Showing Creation

Symposium Hiding Making - Showing Creation

Strategies in Artistic Practice from the 19th to the 21st centuries

Click here for the English text

Program (pdf)

Accessibility

Het internationale symposium Hiding Making / Showing Creation: Strategies in Artistic Practice from the 19th to the 21st Centuries op 7 en 8 January 2011 (Amsterdam, Rijksakademie en Haarlem, Teylers Museum) beoogt het onderwerp van zowel het boek als de tentoonstelling Mythen van het atelier aan te vullen en uit te breiden door een specifiek (internationaal) aspect van de artistieke praktijk – dat wordt aangeduid als hiding making/ showing creation – te onderzoeken.

De laatste jaren is er veel onderzoek gedaan naar het kunstenaarsatelier. Dankzij archief- en historisch onderzoek weten we nu vrij precies hoe 19e-eeuwse kunstenaarsateliers eruit zagen, wat voor meubilair en objets d’art er stonden en wat er aan de muur hing. Soortgelijk onderzoek is gedaan naar de ateliers van 20e- eeuwse en eigentijdse kunstenaars. Bovendien zijn er verschillende publicaties verschenen en internationale conferenties gehouden die inzicht hebben gegeven in de theoretische implicaties van het atelier als plaats van productie van kunstwerken, maar ook als plaats waar betekenis wordt gegeven en de kunstenaar zelf inzicht krijgt in zijn artistieke proces.

Hiding Making / Showing Creation wil echter een ander aspect onderzoeken, dat tot op heden weinig aandacht heeft gekregen. De focus zal niet langer op de fysieke ruimte van het atelier en de activiteiten die er plaatsvinden worden gelegd, maar op de strategieën die kunstenaars ontwikkelden om hun artistieke praktijk aan het publiek te laten zien of te verhullen. In de 19e eeuw ontstond er een tegenstelling tussen twee oude tradities binnen de kunstenaarspraktijk: de georganiseerde, intellectuele, afstandelijke praktijk versus de chaotische, spontane en emotionele praktijk.

Het doel van Hiding Making / Showing Creation is tweeledig. In de eerste plaats willen we het zogenaamde Nachleben van deze 19e-eeuwse topoi van het kunstenaarsatelier onderzoeken tot en met de eigen tijd, waarbij in het bijzonder zal worden bestudeerd hoe kunstenaars zelf strategieën ontwikkelden om bepaalde aspecten van hun artistieke praktijk te laten zien; het element van showing. Belangrijke noties hierbij zijn het artistieke genie en de autonomie. Anderzijds ontwikkelden ze strategieën om bepaalde zaken te verhullen, zoals routine, mislukkingen en het vakmanschap of de handvaardigheid; dit is het element van hiding. Beide aspecten werden in de 20e eeuw bepalend voor kunstenaars om zich tegen af te zetten in een poging een artistieke identiteit te creëren.

Sprekers: Beatrice von Bismarck, Eric de Bruyn, Petra Chu, Michael Diers, Terry van Druten, Julia Gelshorn, Mayken Jonkman, Matthias Krüger, Maarten Liefooghe, Matthias Noell, Frank Reijnders, en Monika Wagner

Organisatie: Sandra Kisters, RU en Wouter Davidts, Department of Art History, VU University Rachel Esner, UvA Ann-Sophie Lehmann, UU
Met financiële ondersteuning van:
      


 

    

  


 

 

KNAW_100pt_RGB.jpg

 

 

 

 


 

 

logo Teylers museum

logo d'Jonge hond

Logo museum het valkhof nijmegen

logo rkd rechts

 
Print pagina http://www.mythenvanhetatelier.nl/activiteiten/symposium-hiding-making-showing-creation/symposium-hiding-making-showing-creation